آخرین مطالب

ایران دیبا

تاریخچه استان کردستان جذاب است. در انتها این نوشته متوجه خواهید شد که استان کردستان دست و پنجه ی زیادی با تاریخ نرم نموده است. رد تاریخ را می توان در هرجا این استان روئت کرد. تاریخچه استان کردستان به کی برمی گردد؟ مبنی بر سندها و کتاب ها تاریخی، استان کردستان بخشی از سرزمینی است که در گذشته در شرق کشور ...
بازدید : 904 بازدید
تاریخچه استان کردستان
رعایت آداب و رسوم استان کرمان همانند دیگر استان های جمهوری اسلامی ایران دوچندان دارای اهمیت است و احتمال دارد شما به شهری بروید که از آداب و رسوم آن استان یا این که شهر موردنظر خبر نداشته باشید و بعد از آن منجر شود تا یک بی ادبی از طرف شما نسبت به ساکنین آن شهر صورت دهد . شما ...
بازدید : 809 بازدید
آداب و رسوم استان کرمان و مردم