آخرین مطالب

ایران دیبا

حمام تاریخی جلفا در میان بناهای تاریخی جلفا تنها بنایی که پایبندی شدیدی به اصول و هنجارهای معماری ایرانی دارد حمام تاریخی جلفا می باشد . در مورد تاریخ دقیق ساخت و معماری این بنای ارزشمند سندی در دست نیست ولی با توجه به شیوه های معماری بنا میتوان آن را به دوره قاجاری نسبت بخشید . این حمام درسال 1387 ...
بازدید : 376 بازدید
2 1