آخرین مطالب

ایران دیبا

کلاه فرنگی آباده را بهتر بشناسیم شهر قدیمی آباده در طی زمان تحت تاثیر دوران‌ مختلف تاریخ تجربه‌ ها  متفاوتی را پشت سر گذارده است کلاه فرنگی آباده . یکی از آثار مشهود و برگرفته از گذر تاریخ در‌این شهر بناهای باستانی و تاریخی آن می باشند که بخشی از دوران قبلی را به نمایش می‌ گذارند . این شهر هم ...
بازدید : 425 بازدید
23