آخرین مطالب

ایران دیبا

تا به حال به این فکر کرده اید که شاید مسئله ای که در نظر شما عادی باشد در فرهنگ کشور دیگری خوب نباشد؟ شاید هم ندانید که آن حرف هایی که به زبان می آورید در فرهنگ مردم کشور دیگری کاملاً زشت و زننده جلوه دهد. حتی امکان دارد هدیه ای که برای میزبان خود در کشور دیگر می ...
بازدید : 759 بازدید
تصویر مراسم و فرهنگ مردم کشورها